forklift maintenance and repairs

Teenindus

Rikete ja remondikulude ennetus

Ideaalis polegi vaja tööstuslikke tõstukeid remontida. Kui avariikahjud välja arvata, on enamik laomasinate või tõstukite remondid tingitud pidevast koormusest, st tavalisest kulumisest. Kulumise õigeaegsel märkamisel, minimeerimisel ja ennetamisel on võimalik Teil suuremat remonti vältida. 

Kasutame tehnika hooldamisel ja remontimisel ainult valdkonna standarditele vastavaid tehnoloogiaid ja tootjate originaalvaruosi, mis võimaldab pakkuda kiiret, usaldusväärset ja kvaliteetset teenust. 

Masinate hooldusvälbad vastavad tootja nõutele ja suurema töökoormuse või raskemate keskkonna tingimuste korral kohandatakse neid masinate põhiselt. Lisaks regulaarsele hoolduse oskame jagada soovitusi ennetavate meetmete kohta, vältimaks seisakute ja remontidega seotud kulusid. 

Regulaarse hoolduse eelised:

  • tagab masina maksimaalse jõudluse ja kasutatavuse 
  • kahjustuste varajane avastamine ja ennetamine
  • ootamatute remontide vältimine
  • hooldus- ja teeninduskulude planeeritavus ja läbipaistvus
  • masinate edasimüügi väärtuse tõstmine

Regulaarne hooldus tagab kõigi tõstukite püsiva töövalmiduse ning seisaku- ja remondikulude vähenemise.

Hoolduse/remondi broneerimiseks võtke ühendust:

Telli hooldus või remont

Select file
Maksimaalselt 5 faili.
25 MB limiit.
Lubatud tüübid: jpg, jpeg, png, gif, ico.